Selain aktivitas bongkar muat yang dilakukan, para buruh juga menjadikan perahu sebagai ojek laut untuk memuat para penumpang di kapal yang hendak berlabuh